Aktuella uppdrag - Miljöpartiet de gröna - Östergötland!

Interna uppdrag
Val förrättas av distriktsstämman 28/10.

Ledamot till distriktsstyrelsen
(fyllnadsval t.o.m. årsstämma)
Som ledamot i distriktsstyrelsen deltar du aktivt i distriktsorganisationens politiska och organisatoriska arbete. Du får god överblick av partiets verksamhet på alla tre politiska nivåer. Du måste vara aktiv och beredd att ta delansvar för att driva styrelsens arbete framåt. Nomineringsstopp 20/10  Nominera/Kandidera
3 st. ersättare till distriktsstyrelsen
(fyllnadsval t.o.m. årsstämma)
Som ersättare i styrelsen bör du delta på samma premisser som ordinarie ledamöter i styrelsens arbete. Du har dock som ersättare inte formell rösträtt vid voteringar i styrelsen om du inte tjänstgör.  Nomineringsstopp 20/10     Nominera/Kandidera
        

Uppdrag inom Region Östergötland
(OBS! Dessa uppdrag är inte fastställda i nuläget. Uppdrag kommer att både strykas och tillkomma. Datum för nomineringsstopp kan komma att ändras)
Nomineringarna ska beslutas av distriktsstämman den 28/10 inför val som förrättas av Regionfullmäktige.

Ledamot Regionfullmäktiges RevisorerInformation om uppdraget (nytt fönster)Nomineringsstopp 20/10 Nominera/Kandidera
Ledamot och ersättare till Regionstyrelsen Information om uppdraget (nytt fönster) Nomineringsstopp 20/10  Nominera/Kandidera
Ledamot och ersättare till Hälso- och Sjukvårdsnämnden Information om uppdraget (nytt fönster)Nomineringsstopp 20/10 Nominera/Kandidera
Ledamot och ersättare till Trafik- och SamhällsplaneringsnämndenInformation om uppdraget (nytt fönster)Nomineringsstopp 20/10 Nominera/Kandidera
Ledamot och ersättare till Regionutvecklingsnämnden    Information om uppdraget (nytt fönster)    Nomineringsstopp 20/10 Nominera/Kandidera
3 st. ledamöter till behovsberedningar 
Nomineringsstopp 20/10  Nominera/Kandidera
Ledamot till patientnämndenInformation om uppdraget (nytt fönster) Nomineringsstopp 20/10 Nominera/Kandidera
4 st. Nämndemän i förvaltningsrätten - väljs på årstämman i vår.
 Distriktsvalberedningen sparar inkomna kandidaturer/nomineringar
Information om uppdraget (nytt fönster) Nomineringsstopp 20/10 Nominera/Kandidera
Nämndman till Kammarrätten eller Göta hovrättInformation om uppdraget (nytt fönster)Nomineringsstopp 20/10  Nominera/Kandidera


Allmänt om nomineringar/kandidaturer
Nomineringar och kandidaturer görs via länken till höger om respektive uppdrag. Nomineringar/kandidaturer kan också skickas via e-post till valberedningen@mpostergotland.se eller skriftligen via brev till:
   Valberedningen MP Östergötland, c/o Bengt Nordström, Sandhagsvägen 4b, 61295 Finspång.
Skriftliga nomineringar via brev och e-post måste innehålla tydliga uppgifter om vem nomineringen/kandidaturen avser samt gärna en motivering till varför den person som nomineras eller kandiderar är lämplig för det aktuella uppdraget.

Underordnade sidor (27): Visa alla