Cecilia Gyllenberg Bergfasth

44 år, Administratör - Linköping
Cecilia Gyllenberg BergfasthIdag sitter jag i Regionfullmäktige, som ersättare i Regionstyrelsen och som en följd av det i Utskottet för personal- och kompetensförsörjning. Där har jag haft möjlighet att påverka och vi har tagit flera beslut för en bättre arbetsmiljö och för att säkra kompetensförsörjningen framöver. Jag sitter som ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Linköpings kommun och fått igenom flera av våra gröna frågor. Jag försöker få in klimat- och miljöfrågorna på de områden där det inte är alldeles uppenbart för alla varför de behövs.

I mitt arbete har jag stött på flera områden, främst gällande sociala frågor såsom ekonomiskt bistånd och transpersoners rättighter, där lagstiftningen, regler och riktlinjer ligger långt efter forskningen och det skulle behöva arbetas fram nya sådana för att mycket skulle fungera smidigare i kommuner och regioner/landsting. Även socialförsäkringssystemet behöver utvecklas. Det är vad jag skulle vilja fokusera på som riksdagsledamot.