Cvijeta Stojnic Karlsson

66 år, Ekonom - Ödeshög
Cvijeta Stojnic- KarlssonJag heter Cvijeta Stojnic-Karlsson. Mitt yrke är ekonom.

För närvarande är jag fritidspolitiker i regionen. Min långa arbetslivserfarenhet från både den privata och offentliga sektorn ger mig en bra grund för politiskt arbete. Även mitt politiska engagemang hitintills har bidragit till en del förändringar. För mig är det viktigt att tillsammans med andra gröna krafter jobba hårt för utvecklingen i hållbar riktning. Jag vill påverka för att skapa nya gröna jobb, där alla kan förverkliga en hållbar livsstil och där alla individers lika värde respekteras. Jag är politiskt aktiv för att jag vill påverka på riktigt. Jag vill styra politiska beslut till ökad jämlikhet och jämställdhet och bättre allmänna kommunikationer mm. Jag kandiderar till riksdags- och regionval.