Jens Lindell

57 år, Informationssekreterare - Norrköping
Jens LindellInformationssekreterare för Miljöpartiet Östergötland, 57-årig
5-barnsfar. 
Har haft olika uppdrag på kommunal- och regional nivå, såsom polisstyrelse, länsmuseet, är i tredje mandatperioden i Norrköpings kommunfullmäktige samt socialnämnd, (varav de två
första i styrande befattning). Nämndeman med förflutet i Tingsrätt och Kammarrätt, för närvarande i Förvaltningsrätten.
Känner mig trygg i Miljöpartiets politik.
Politiska områden är främst lag och ordning, skydd för psykiskt sjuka och stöd för socialt utsatta. Har enorm respekt för individens roll och rätt i det sociala kollektivet.
Seriesamlare, motorcyklist, modellbyggare, bloggare på NT och gillar att laga mat.