Johan Bergstedt

64 år, Skogsinventerare - Linköping
Johan BergstedtSkogsmästare och biolog, disputerat i ekologi och bedriver fortfarande lite forskning i samarbete med forskare på LiU och SLU i Umeå. Annars har jag arbetat med skogsinventering i Sverige sedan 1974 och undervisat på LiU.

Tyst vår av Rachel Carson som jag fick i 12-årsåldern väckte mitt intresse för miljöfrågor. Sedan har jag följt dem och andra samhälleliga frågor men engagerade mig inte i någon organisation förrän 2011 då jag gick med i Miljöpartiet.

Jag sitter  i kommunfullmäktige i Linköping, är ordförande i ett geografiskt utskott, är ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och styrelseledamot i ett kommunalt bolag. Jag är också ordförande i Mp Linköping.

Skogs- och naturintresset har följt med in i politiken men samhällsbyggnadsfrågor är det som jag funnit ett allt större intresse för. Hur vi bygger våra städer och vår landsbygd, med bostäder, verksamheter och infrastruktur av alla de slag är av grundläggande betydelse för att kunna leva på ett hållbart sätt på den här ändliga planeten.