Maria Moraes

29 år, Social entreprenör - Linköping
Maria MoraesKlimatet är vår tids största politiska fråga!
Men, vi kommer inte kunna väcka människors engagemang för klimatet i ett splittrat Sverige.
Vi måste enas för att tillsammans anta vår tids största utmaning!
När jag gick med i miljöpartiet hade jag min bakgrund i den idéburna sektorn där jag under många år rest runt i landet för att arbeta med unga människor i utanförskap, människor som lever i periferin av de demokratiska processerna.
Jag vill driva en hållbar socialpolitik med målet ökad social rättvisa, jämställdhet och stark mellanmänsklig tillit.
Ett samhälle där människor  känner  samhörighet, är medskapande  i  demokratin  och känner ett gemensamt ägandeskap tillsammans med andra.