Mia Sköld

56 år, Lärare - Norrköping
Mia Sköld56 år, gift, tre barn, två barnbarn.
Lärare sedan 26 år, f n Oppositionsråd i Norrköping.
Älskar jobbet som lärare i förorten Navestad, ett område med stora problem som
avspeglas i klassrummet. En otroligt utvecklande utmaning. Erfarenheter jag
använder som oppositionsråd (ett älskat uppdrag), och vill arbeta med i
riksdagen, då vissa frågor enbart kan drivas där.
Annat, som näringsliv, i lyckad kombination med miljöarbete, intresserar mig.
Har som mission att sätta Miljöpartiet i Norrköping på den politiska kartan, och
har skrivit hundratals artiklar, publicerade lokalt, regionalt och i riksmedia samt
skrivit nästan en motion i månaden, exempelvis om solceller på alla kommunala
tak.