Sharmine Kakoulidis

38 år, kvalitetsutvecklare - Linköping
Sharmineh KakoulidisVi måste vara det parti som ger hopp och visar vägen till en ljus framtid.

Jag jobbar som kvalitetsutvecklare, är 38 år, mamma till 2 viljestarka tjejer på 2 och 3 år. Ledamot i BoU, KF och MPs styrelse i Linköping. Persiskt och grekiskt påbrå och är gift med en spanjor. 

Jag vill jobba med att stärka samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademin för att hitta nya innovativa lösningar på de utmaningar vi står inför. Vi måste tänka och arbeta smartare. Genom samverkan skapar vi ett samhälle och en värld där hot vänds till hopp. Där det omöjliga blir möjligt. 
Jag tror på människan och miljöns samexistens.

Jag tror på styrkan i människors olikheter och vår förmåga att utvecklas.
Jag tror på demokratin, dess sårbarhet och hur viktigt det är att ständigt arbeta för att stärka den. Det krävs mod att stå upp för och jobba för dessa delar i politiken.
Jag har modet att jobba för dom delarna tillsammans med andra människor i Sverige, Europa och internationellt.