Ulf Flodin

71 år, Överläkare - Linköping
Ulf FlodinHar varit medlem i mp sedan 80-talet.
Innehaft politiska uppdrag i Linköpings kommun i kf samt teknik - och samhällsbyggnadsnämnd samt i landstinget.
Jag kandiderar för att driva frågor om hållbar utveckling på riktigt, inte enbart om det är förenligt med ekonomiskt tillväxt, vilket det inte alltid är.
Likaså vill jag driva en politik för jämlikare materiella villkor i vårt land för att det har ett egenvärde samt förhindra uppkomsten av våldsbenägna partier.
Som politiskt aktiv i decennier kan jag trafikpolitik och samhällsplaneringsfrågor. Via arbetet kan jag förebyggande hälsovård.
Jag tror att först när opinionen är informerad nog att ge mp makt är det dags att utöva den.