Kontakt

Kontaktinformation till företrädare för regionorganisationen

Organisationssekreterare
  Jens Lindell jens.lindell@mp.se
    
Regionordförande:    Bengt Nordström bengt.nordstrom@mp.se
Gruppledare, Landstinget:  Margareta Fransson     margareta.fransson@lio.se
Gruppledare, Östsam  Bror-Tommy Sturk bete.sturk@gmail.com

Comments