Kontakt‎ > ‎

Politiska uppdrag - Region Östergötland

Margareta Fransson - Gruppledare
Catarina Engström
Bengt Cete
Cecilia Bergfasth
Hildegard Jarskog
Cvijeta Stojnic-Karlsson
Peter Nolinge
Pontus Wessman (1:e Ersättare)
Bengt Nordström (1:e Ersättare)
Jens Lindell (1:e Ersättare)
Olov Öberg (1:e Ersättare)
Joakim Hörsing (Pol. Sek.)
Styrning, Ledning och Utveckling

Regionstyrelsen
Margareta Fransson (1:e vice Ordförande - Regionråd)
Cecilia Bergfasth (Ersättare)

Beredningen för strategiska ägarfrågor
Margareta Fransson (Ordförande)


RS Utskott för personal- och kompetensförsörjning
Cecilia Bergfasth (Ledamot)

Revisor
Monica Brodén

Regionens arvodeskommitté
Monica Brodén


Övriga Uppdrag

TvNo
Olov Öberg (Ersättare)

Linköpings övervakningsnämnd
Ingela Kandre

Nämndemän
Kerstin Sundqvist - Göta Hovrätt
Anna-Karin Johansson - Kammarrätten i Jönköping
Jens Lindell - Förvaltningsrätten i Linköping
Jan Kindesjö - Förvaltningsrätten i Linköping
Kim Andelius - Tryckfrihetsmål
Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Catarina Engström (Ledamot)
Hildegard Jarskog (Ersättare)

Patient- och Förtroendenämnden
Peter Nolinge (Ledamot)

RS och HSN:s beredning, Framtidens primärvård
Märta Svärd (Ledamot)

HSN:s beredning för behovsstyrning
Catarina Engström (Ordförande)

HSN:s utskott för uppföljning
Hildegard Jarskog (Ledamot)

Brukardialogberedningar 1-5
Cvijeta Stojnic-Karlsson (Ordförande)
Peter Nolinge (Ledamot)
Cecilia Bergfasth (Ledamot)
Anneli Vitterskog (Ledamot)
Gudrun Skoog (Ledamot)

RUN:s Beredning för folkhälsa
Bengt Cete (Ledamot)

Regionens råd i frågor om funktionsnedsättning
Jens Lindell (Ledamot)

Regionens pensionärsråd
Anita Norrman (Ledamot)

Prioriteringscentrum
Catarina Engström (Ledamot)

Samordningsförbundet, Västra Östergötland
Agneta Niklasson (Ledamot)
Trafik, Miljö och Infrastruktur

Trafik- och Samhällsplaneringsnämnden
Bengt Nordström (1:e vice Ordförande) - E-post
Cvijeta Stojnic-Karlsson (Ersättare)

Mälardalstrafik AB
Bengt Nordström (Ersättare)

AB Östgötatrafiken
Maritha Hörsing (Ledamot)

Energikontoret
Pontus Wessman (Ledamot)

Partnerskapet Bergslagsdiagonalen
Bengt Nordström (Ledamot)

Vätternvårdsförbundet
Joakim Hörsing (Ledamot)

Nyköping-Östgötalänken AB
Bengt Nordström (Ledamot)

Viltvårdsdelegationen i Östergötlands län
Gunilla Wetterling (Ledamot)
Kultur och Näringsliv

Regionutvecklingsnämnden
Bengt Cete (Ledamot)
Pontus Wessman (Ersättare)

Stiftelsen Östergötlands Museum
Helena Hillar (Ordförande)

Stiftelsen Östgötamusiken
Friedrike Gerlach (Ordförande)
Mia Sköld (Ersättare)

Stiftelsen Östgötateatern
Kerstin Sundqvist (Ersättare)

Scenkonstbolaget
Klas Linné (Ersättare)

Vattenbrukscentrum Ost
Bengt Nordström (Ordförande)


Comments